Τομείς εξειδίκευσης

Αστικό δίκαιο

Δικηγόρος Ζρκάδας

Αστικό δίκαιο

Η ομάδα μας ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν όλους τους κλάδους του αστικού δικαίου και συγκεκριμένα :

  • Ενοχικό Δίκαιο
  • Συμβάσεις (σύνταξη και έλεγχος συμφωνητικών κάθε είδους)
  • Κληρονομικό Δίκαιο (Δημοσίευση διαθήκης, αποδοχή – αποποίηση κληρονομίας, αγωγή προσβολής νόμιμης μοίρας)
  • Εμπράγματο Δίκαιο – Κτηματολόγιο (αγοραπωλησίες ακινήτων, έλεγχος τίτλων, υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο – διορθώσεις σφαλμάτων – ενστάσεις, πλειστηριασμοί, ανακοπές) 
  • Αστικές και Εμπορικές Μισθώσεις (σύνταξη συμφωνητικών μίσθωσης, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές καταβολής μισθωμάτων)
  • Εργατικό Δίκαιο (Εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών ενώπιον παντός δικαστηρίου και κάθε αρχής, συμβάσεις εργασίας προσωπικού επιχειρήσεων, εργασιακή πολιτική εργοδοτών)
  • Οικογενειακό Δίκαιο (έκδοση διαζυγίου, αγωγές διατροφής συζύγου – τέκνων, Δικαστική Συμπαράσταση)
  • Ιατρικό Δίκαιο (Αστική Ευθύνη από ιατρική αμέλεια)
  • Προστασία Προσωπικότητας (Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα GDPR)

 

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

Πιέρ Κορνέιγ Κορνήλιος