Τομείς εξειδίκευσης

Εμπορικό εταιρικό πτωχευτικό δίκαιο

zarkadas law people

Εμπορικό εταιρικό πτωχευτικό δίκαιο

Το γραφείο μας με μακρά και πλούσια εμπειρία στον τομέα του εμπορικού, εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου, παρέχει εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε κάθε είδους εταιρία και αντιμετωπίζει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε ζήτημα ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Εξάλλου, οι διαρκείς και αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές στον τομέα του επιχειρείν, καθιστούν απολύτως αναγκαία, για κάθε επιχείρηση, τη συνδρομή εξειδικευμένου νομικού συμβούλου. 

Ενδεικτικά:

  • Ίδρυση εταιριών κάθε τύπου – Σύνταξη Καταστατικών – Τροποποίηση Καταστατικών
  • Σύνταξη παντός τύπου εταιρικού εγγράφου
  • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου κ.λπ.
  • Ενδοεταιρικές διενέξεις (Αποχώρηση και αποκλεισμός εταίρου, δικαιώματα μειοψηφίας, αίτηση διαχειριστικού ελέγχου, εταιρική αγωγή, αγωγή λογοδοσίας, προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου)
  • Εξαγορές, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις εταιριών, μετατροπή νομικής μορφής εταιριών (διάσπαση, απόσχιση κλάδου, απορρόφηση, συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας).
  • Μεταβολές Εταιρείας (Λύση – Πτώχευση – Εκκαθάριση)
  • Πτωχευτική διαδικασία και Δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων.
  • Δίκαιο Αξιογράφων 
  • Συμβουλές για την κατάρτιση τραπεζικών συμβάσεων – Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών και προσωπικών δανείων σε συνεργασία με έμπειρη ομάδα λογιστών-φοροτεχνικών
  • Έρευνα για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικών σημάτων – Έλεγχο και καταχώριση σημάτων (ημεδαπών, κοινοτικών και διεθνών).

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

Πιέρ Κορνέιγ Κορνήλιος