Δικηγορική Εταιρεία Ζαρκάδας

H ομάδα μας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Η εταιρία μας στελεχώνεται από μια ομάδα άρτια καταρτισμένων και έμπειρων
δικηγόρων προκειμένου να παρέχουν βέλτιστη νομική υποστήριξη στις
υποθέσεις των πελατών μας.

Η εταιρία μας στελεχώνεται από μια ομάδα άρτια καταρτισμένων και έμπειρων
δικηγόρων προκειμένου να παρέχουν βέλτιστη νομική υποστήριξη στις
υποθέσεις των πελατών μας.

Δημήτριος Ζαρκάδας

Δημήτριος Ζαρκάδας

Ο Δημήτριος Ζαρκάδας γεννήθηκε στο Μοναχίτι Γρεβενών. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε με άριστα. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1988. H τριακονταετής και πλέον δικηγορική του πορεία, του έχει προσδώσει πλούσια εμπειρία στη συμβουλευτική, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων που άπτονται όλων των κλάδων του αστικού, εμπορικού και κυρίως εταιρικού δικαίου, στην εποπτεία προπτωχευτικών και πτωχευτικών σταδίων, στο συντονισμό εγχειρημάτων εξαγοράς και συγχώνευσης, καθώς και στη διαχείριση σχέσεων με χρηματοοικονομικά και πιστωτικά ιδρύματα. Ως νομικός σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων επί σειρά ετών παρέχει, υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης, στρατηγικής και διαμόρφωσης συμβατικών σχέσεων.

Κωνσταντίνος Ζαρκάδας

Ο Κωνσταντίνος Ζαρκάδας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατόπιν πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει προγράμματα νομικής εξειδίκευσης. Στα πλαίσια της άσκησής του συνεργάσθηκε με δύο δικηγορικά γραφεία με εξειδίκευση στους τομείς του εμπορικού – εταιρικού δικαίου και ποινικού δικαίου. Υπηρέτησε για ένα εννιάμηνο στο Στρατοδικείο – Ναυτοδικείο – Αεροδικείο Θεσσαλονίκης όπου ασχολήθηκε με τη διεκπεραίωση εργασιών δικαστικής φύσεως. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2021.

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά  

Δικηγορικό γραφείο θεσσαλονικη
Ζαρκάδας τσιγαριδας

Βασίλης Τσιγαρίδας

Ο Δρ. Βασίλης Τσιγαρίδας είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), με
εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο και ιδίως στο πεδίο δημοσίων συμβάσεων,
το φορολογικό δίκαιο και το υπαλληλικό δίκαιο. Αποφοίτησε από τη Νομική
Σχολή ΑΠΘ το έτος 2011. To έτος 2014 έλαβε το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα
στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη από την ίδια Σχολή (με
κατεύθυνση το Συνταγματικό Δίκαιο). Τέλος, το έτος 2020 αναγορεύτηκε
διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ κατόπιν της επιτυχούς
υποστήριξης της διδακτορικής του διατριβής με τίτλο «Η αρχή iura novit curia
στη διοικητική δίκη», η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα. Από το
2020 έχει διδάξει διοικητικό δίκαιο, δημοσιονομικό δίκαιο, υπαλληλικό δίκαιο
και σύνθεση δημοσίου δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και τη Νομική Σχολή
ΔΠΘ ενώ το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει υπαλληλικό δίκαιο, ως μέλος
ΣΕΠ, στο ΕΑΠ. Μελέτες, άρθρα και σχόλια δικαστικών αποφάσεων που έχει
συντάξει έχουν δημοσιευθεί σε όλα τα νομικά περιοδικά δημοσίου δικαίου της
χώρας ενώ κείμενά του περιλαμβάνονται σε συλλογικούς τόμους. Διαθέτει
μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη οικονομικών φορέων, ΝΠΙΔ του δημοσίου
τομέα και ΝΠΔΔ, έχοντας συντάξει πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις και έχοντας
εκπροσωπήσει τους εντολείς του σε διοικητικές και δικαιοδοτικές αρχές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Μόνο ασκούμενοι στις δίκαιες πράξεις γινόμαστε δίκαιοι. Ασκούμενοι σε πράξεις μετριοπαθείς γινόμαστε μετριοπαθείς και ασκούμενοι σε πράξεις θαρραλέες γινόμαστε θαρραλέοι”

“Μόνο ασκούμενοι στις δίκαιες πράξεις γινόμαστε δίκαιοι. Ασκούμενοι σε πράξεις μετριοπαθείς γινόμαστε μετριοπαθείς και ασκούμενοι σε πράξεις θαρραλέες γινόμαστε θαρραλέοι”

Αριστοτέλης