Τομείς εξειδίκευσης

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Δικηγόροι Θεσσαλονικη

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου, είτε αυτές αφορούν σε εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων, είτε σε εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα, η εταιρεία μας ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν:

  • Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο 
  • Φοροδιαφυγή (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια)
  • Παράβαση διατάξεων τελωνειακής νομοθεσίας
  • Έκδοση ακάλυπτων επιταγών 
  • Τέλεση εγκλημάτων τα οποία προβλέπονται από τον νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.  
  • Παράβαση διατάξεων εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
  • Παράβαση εμπορικού απορρήτου 
  • Παράβαση διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου και του αθέμιτου ανταγωνισμού 
  • Παράβαση διατάξεων του Πτωχευτικού Δικαίου (τέλεση του εγκλήματος της χρεοκοπίας, του εγκλήματος της ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή κ.α.)
  • Παράβαση διατάξεων ποινικού δικαίου (απάτη, απιστία, καταδολίευση δανειστών κ.α.)

 

Δεδομένου ότι η προανάκριση, η προκαταρκτική εξέταση και γενικά η ποινική δίωξη άπτονται ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η δικηγορική μας εταιρία διασφαλίζει ότι αυτά τυγχάνουν απολύτως εμπιστευτικής αντιμετώπισης.

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

Πιέρ Κορνέιγ Κορνήλιος