Τομείς εξειδίκευσης

Φορολογικό Δίκαιο

zarkadas law interior

Φορολογικό Δίκαιο

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στo αντικείμενο του φορολογικού δικαίου. 

Στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εντολείς της καθώς και να τους εκπροσωπήσει, δικαστικώς και εξωδίκως, για κάθε σχετικό ζήτημα που τους απασχολεί. Η εξειδίκευσή της καταλαμβάνει τόσο την διοικητική διαδικασία έκδοσης και αμφισβήτησης διορθωτικών πράξεων της φορολογικής αρχής όσο και την προσβολή των τελευταίων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων εφόσον χρειαστεί. Περαιτέρω, η εταιρία μας είναι σε θέση να εφαρμόσει με επιτυχία την άμυνα του φορολογουμένου κατά της επισπευδόμενης, σε βάρος του, αναγκαστικής εκτέλεσης. 

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

«Όταν κανένας απονέμει δικαιοσύνη τα βάζει όλα στη ζυγαριά»

Πιέρ Κορνέιγ Κορνήλιος